Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 29 2014

Trzeba żyć tym, co się ma, nie tym, co się straciło.
— Kate Morton – Zapomniany ogród
Reposted fromtove tove viahidenFly hidenFly

June 28 2014

2391 15cb
Reposted fromJessicaa Jessicaa viadarthsadic darthsadic
3187 b219
Reposted fromlove-to-love-you love-to-love-you viaemciu emciu
Reposted fromvith vith
8920 f2b7
Reposted fromjustMeee justMeee viacitronpresse citronpresse

June 27 2014

Wszystko, czego chcę, to rozmawiać z Tobą, chcę wiedzieć jak Ci minął dzień, gdzie chcesz coś zjeść, chcę się z Tobą kłócić, chcę usłyszeć wszystkie Twoje teorie, nawet te całkowicie błędne.
— the first time
Reposted fromte-quiero te-quiero viaostatnia ostatnia

June 26 2014

5181 a148 500
Reposted fromsexcuseme sexcuseme
1541 1a7a 500
Reposted fromunco unco viamadamebutterfly madamebutterfly
1882 0f9b
Reposted frompanrafalczyk panrafalczyk viaeloiseisme eloiseisme
5036 8825
Reposted fromsamozatrucie samozatrucie
- Wierzę, że nic nie dzieje się przez przypadek, wiesz? We wszystkim zawarty jest tajemny zamysł, którego nie pojmujemy. (...) Wszystko stanowi część czegoś, czego nie możemy pojąć, ale co nami włada.
— Carlos Ruiz Zafón "Cień wiatru"
Reposted fromxalchemic xalchemic viaeloiseisme eloiseisme
"I poczuł, że znowu coś się nie zgadza, że znowu coś jest całkowicie przekręcone, całkowicie niestosowne, całkowicie nie na miejscu."
— Marcin Świetlicki
Reposted fromborn2die born2die viabadalena badalena
1996 c250
Reposted fromalicemeow alicemeow viabadalena badalena
"Zdawało mi się, że każdy wie dokąd ma iść i co ma robić, tylko ja jeden nie."
— William Wharton - "Tato"
Zamiast czekać i analizować, zrozum, że brak odpowiedzi i zaangażowania to też odpowiedź.
Reposted fromwhoknows whoknows viabadalena badalena
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl